Arab tili

Birinchi darsni ko'rganingizga pul olmaymiz 😎
Bog'lanish: 👉@edume_aloqa👈
1 - Dars
1 - dars. Kirish
8 mins
Qo'shimcha material
1.06 MB
1 - dars uchun test
2 - Dars
Qo'shimcha material
10.7 MB
"Baa" harfi
2 mins
2 - Dars
13 mins
"Ta" harfi
2 mins
"Sa" harfi
2 mins
2 - Dars uchun test
3 - Dars
3 - Dars
12 mins
Qo'shimcha material
1.11 MB
3 - Dars uchun test
4 - Dars
4 - Dars
9 mins
Qo'shimcha material
25.7 MB
"Jim" harfi
3 mins
"Ha" harfi
2 mins
"Xo" harfi
3 mins
4 - Dars uchun test
5 - Dars
5 - Dars
7 mins
Qo'shimcha material
10.3 MB
5 - Dars uchun test
6 - Dars
6 - Dars
17 mins
Qo'shimcha material
20.3 MB
6 - Dars uchun test
7 - Dars
7 - Dars
8 mins
Qo'shimcha material
14.4 MB
7 - Dars uchun test
8 - Dars
8 - Dars
8 mins
Qo'shimcha material
3.6 MB
8 - Dars uchun test
9 - Dars
9 - Dars
9 mins
Qo'shimcha material
11.1 MB
9 - Dars uchun test
10 - Dars
10 - Dars
9 mins
Qo'shimcha material
13.7 MB
10 - Dars uchun test
11 - Dars
11 - Dars
7 mins
Qo'shimcha material
5.14 MB
11 - Dars uchun test
12 - Dars
12 - Dars
8 mins
Qo'shimcha material
6.67 MB
12 - Dars uchun test